De brugsimulator


De brugsimulator van het MSTC is een waarheidsgetrouwe scheepsbrug met een 360 graden buitenbeeldprojectie. De brug is uitgerust met apparatuur die men ook aan boord van een zeegaand schip aantreft, zoals navigatie-, communicatie- en veiligheid apparatuur.

Ook kan er eventueel gekozen worden voor een ander scheepstype, mocht dit voor de training noodzakelijk zijn. Op deze simulator leren de studenten de opgedane theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigheden. De brugsimulator kan worden gekoppeld met de machinekamer simulator, zodat er een fullmission simulatieschip ontstaat. Alle handelingen en storingen gemaakt door het brugteam of machinekamerteam kunnen gevolgen hebben voor het andere team. Nu vaar je als op een echt schip en moet er goede onderlinge communicatie worden onderhouden.

Na afloop van een oefening worden de oefening en de verrichte handelingen nabesproken (ge-debriefed) door de studenten onder begeleiding van een instructeur. Omdat de oefening wordt opgenomen d.m.v. CCTV kan hiervan gebruik worden gemaakt tijdens de debrief. Dit heeft een groot lerend effect op de studenten.

De machinekamersimulator

De machinekamersimulator bestaat uit een virtuele machinekamer en een controlekamer. In de virtuele omgeving kan men zich als het ware in de machinekamer begeven, indien nodig afsluiters bedienen en werktuigen opstarten of fysiek leidingsystemen nalopen.

In de controlekamer staan diverse consoles en is er een hoofdschakelbord om het gehele machinekamer proces te monitoren en aan te sturen. Het hoofd-schakelbord kan via een Power Management System aangestuurd worden en het machinekamer proces wordt bewaakt met een visuele en akoestische alarmsignalen. 

Op de consoles zijn meerdere mimics zichtbaar, een 2D schema weergave van een systeem, die samen een overzicht geven van een geheel machinekamerproces met zowel de voortstuwing als andere hulpsystemen zoals koel en vries en sewage. Om de installatie te bedienen moet een vertaalslag gemaakt worden van de 2D schema in de controlekamer naar de 3D visuele machinekamer zodat de beleving van het werken in de machinekamer één geheel vormt.

Het visuele 3D beeld is door NHL Stenden ontwikkeld in opdracht van de fabrikant van de simulator. Op het moment zijn ze bezig met een nieuwe machinekamer te ontwikkelen, met schonere brandstoffen en efficiëntere voortstuwing.

De Ladingsimulator

De ladingsimulator bestaande uit 10 werkstations voor studenten en 1 instructeursstation. De simulator wordt gebruikt om de ladingbehandeling aan boord in verschillende facetten te trainen. Ladingplanning en de uitvoering daarvan wordt onder begeleiding van een instructeur op een praktische manier zoveel mogelijk zelfstandig uitgewerkt.

De simulator is gebaseerd op een eenvoudig tankermodel waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de meer algemene principes die bij het beladen van andere typen schepen worden gebruikt.

De simulator is voorzien van inrichting en installaties die voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving m.b.t. Marpol en Ballast Water Management.

Tijdens de simulatie oefeningen wordt de praktische kant van de ladingbehandeling toegelicht in algemene zin en in context met tanker procedures. Het doel van de training is om studenten en aankomende stagiaires de verschillende facetten van lading behandeling te laten ervaren in een gecontroleerde omgeving. Waarbij de geleerde theorie in een praktische context kan worden toegepast. Zoals controle toepassen op het laden, lossen, ballasten, ont-ballasten en bijhouden van tankatmosfeer door inert-gas. Maar ook het plannen van lading, ballast en bunkers met behulp van een loadmaster computer, rekening houdend met diepgang en trim, optredende krachten en stabiliteit.

Waar nodig tijdens en anders aan het einde van de ladingsessie wordt er feedback gegeven over de gang van zaken per individu of algemeen voor de groep. Het assessment systeem wat gebruikt wordt door het MSTC zal daarna worden gebruikt om het niveau van trainingsactiviteiten vast te leggen (per groep of per student).

Neem contact op

MSTC, leren door te doen!


Het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) is in 1992 opgericht en gevestigd op het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. Uniek simulatie onderwijs op een unieke plek. Het team bestaat uit gekwalificeerde instructeurs ondersteunt door diensten als ICT en interieurverzorging. 

Meer over het MSTC