Het MSTC


Het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) is in 1992 opgericht en gevestigd op het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. Uniek simulatie onderwijs op een unieke plek. Het team bestaat uit gekwalificeerde instructeurs ondersteunt door diensten als ICT en interieurverzorging.

Het MSTC is het Instituut waar simulatieonderwijs en simulatietraining wordt gegeven aan studenten van de Nederlandse MBO en HBO zeevaartscholen. Het MSTC is het enige maritiem simulatorcentrum ter wereld waar vaartijd kan worden behaald door intensieve training op een simulator.  Vanuit de maritieme opleidingen is er inspraak middels een gebruikersraad. Op deze manier is er een juiste afstemming tussen theorie en praktijk. Waardoor de student het maximale uit de trainingsweek kan halen aan kennis en vaardigheden.

Hier leren studenten vaardigheden ontwikkelen en toepassen en situaties herkennen in gesimuleerde maar levensechte leersituaties. De belangrijkste leereffecten van simulatie onderwijs liggen op het vlak van communiceren, organiseren, leiderschap en samenwerken. In een veilige omgeving kunnen en mogen studenten hier fouten maken. Simulatie is niet wat je doet maar wat je leert.

De simulatoren op het MSTC zijn  full mission simulatoren, hetgeen betekent dat ze zeer waarheidsgetrouw zijn. Waarheidsgetrouw in hardware als ook in mogelijkheden wat betreft scenario’s en beleving. Tevens zijn de brug- en machinekamersimulator aan elkaar te koppelen zodat een echt scheepsbedrijf kan worden gesimuleerd. Het machinekamer team en brug team zullen dan ook met elkaar moeten communiceren om de processen in goede banen te leiden.  

Alle simulatoren van het MSTC zijn DNV gecertificeerd.

Meer over het MSTC

 • Het programma

  Het programma is zo opgezet dat er gedurende de week een opbouw is in wat er van de student wordt gevraagd, zowel wat betreft vaardigheid als wat  betreft kennis. Hiervoor is een serie oefeningen ontwikkeld die gedurende de week uitdagender wordt. Een oefening bestaat uit een voorbereiding (briefing), simulatie en een nabespreking (debriefing). De nadruk tijdens de hele week ligt erop dat de studenten zoveel mogelijk zelf doen, gebaseerd op hun vooraf opgedane theoretische kennis. Hierbij wordt het zogenaamde design based education (DBE) gehanteerd. Het motto hierbij is ‘door te doen leert men’ en hiervoor zijn simulatoren uitermate geschikt.

 • Zelfevaluatie

  De studenten worden tijdens hun voorbereiding en uitvoering geobserveerd m.b.v een 
  CCTV systeem. Deze beelden met geluid zijn beschikbaar tijdens de debriefing. Vooral deze debriefing is waar de groei zit.
  Studenten krijgen ruimschoots de ruimte hun oefening te evalueren en hun beslissingen te onderbouwen of te heroverwegen. Een ervaren en gekwalificeerde instructeur begeleidt hierbij. Deze werkwijze leert de studenten nadenken over hun handelen en het kritisch kijken naar beslissingen en gevolgen hiervan. De hier opgedane kennis en ervaring nemen ze vervolgens weer mee naar hun volgende oefening.

 • Toekomst

  Automatisering zal in de toekomst een nog belangrijkere rol gaan spelen in het maritieme werkveld. Het MSTC investeert daarom in haar geavanceerde apparatuur om  up-to-date te blijven.  De ambities zijn er om het gebruik van simulatoren in het onderwijs verder te integreren. Zo worden studenten nog beter voorbereid op hun toekomstige carrière.

MSTC, leren door te doen!


Het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) is in 1992 opgericht en gevestigd op het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. Uniek simulatie onderwijs op een unieke plek. Het team bestaat uit gekwalificeerde instructeurs ondersteunt door diensten als ICT en interieurverzorging. 

Meer over het MSTC